نتایج یک نظرسنجی جدید در انگلیس نشان می‌دهد که از هر سه تبعه این کشور ۲ تن خواهان آن هستند که دولت برای محدود کردن مهاجرت «تدابیر شدیدی» بیاندیشد.
نتیجه نظرسنجی موسسه «اسکای نیوز» نشان داده است که ۶۷ درصد از مردم انگلیس طرح‌های دولت ائتلافی برای کاهش میزان مهاجرت تا ۱۰۰ هزار تن را غیر رضایت‌بخش می‌دانند. در این بین ۵۲ درصد گفته‌اند احتمالا به حزبی رای خواهند داد که «به طرز قابل ملاحظه‌ای» سطح مهاجرت به این کشور را کاهش دهد. این در حالی است که ۲۷ درصد نیز گفته‌اند مهاجرپذیری در طول چند دهه گذشته هیچ سودی برای انگلیس نداشته است. با وجود این، این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که احساسات ضد مهاجری در میان کسانی که کمترین ارتباط را با مهاجران دارند، از جمله کسانی که خارج از مناطق شهری زندگی می‌کنند و کسانی که هیچ مهاجری را به خوبی نمی‌شناسند شدیدتر است. بر پایه این تحقیق، ۷۱ درصد از پاسخ دهندگانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند در مقایسه با ۵۳ درصدی که در مناطق شهری زندگی می‌کنند از اقدامات شدید حمایت کرده‌اند، این در حالی است که ۷۱ درصد از کسانی که هیچ چیز درباره مهاجران نمی‌دانند در مقایسه با ۵۸ درصدی که به خوبی مهاجران را می‌شناسند از چنین اقداماتی پشتیبانی کرده‌اند. آمار و ارقام نشان می‌دهد که انگلیس و ویلز بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ رشد ۳.۷ میلیون نفری جمعیت را شاهد بوده است، این در حالی است که ۲.۱ میلیون تن از این جمعیت را مهاجران تشکیل می‌دهند.