" ابراهیم العرادی " با اشاره به اینکه تشدید سرکوب ها در بحرین نشانه حکمرانی حکومتی نظامی بر کشور است، گفت: تعدادی افراد نقابدار سحرگاه امروز به منزل هشام الصباغ رهبر جنبش «عمل» بحرین حمله کردند و وضمن ایجاد رعب و وحشت برای خانواده اش او را به مکان نامعلومی منتقل نمودند.

فعال بحرینی افزود: وزارت کشور قصد دارد تمام سران و فعالان شناخته شده مخالف را از صحنه خارج کند و این طرح را با بازداشت «نبیل تمام» فعال سیاسی و پزشک بحرینی و «فاضل عباس» دبیر کل تجمع دموکراتیک بحرین شروع کرد و حالا نوبت هشام الصباغ است.

العرادی ادامه داد: موج جدید بازداشت ها به خاطر ناکامی رژیم در قضیه مسابقات فرمول یک بوده است و وظیفه حفظ سلامتی هشام الصباغ و تمام زندانیان سیاسی به عهده مزدوران آل خلیفه است.

وی اجازه ندادن به ورود «مقرر التعذیب» فرستاده ویژه سازمان ملل به بحرین را نشانه تداوم نقض حقوق بشر و استمرار جنایات آل خلیفه دانست و گفت: جنایاتی که امروز در بحرین رخ می دهد باعث افشای دروغ پردازی های رژیم شده است.

العرادی خاطرنشان کرد: تشدید برخورد با معترضان نشان دهنده وجود یک حکومت شبه نظامی در بحرین است که به ملت اجازه نفس کشیدن نمی دهد؛ وظیفه این دولت تنها حمله به خانه های مردم وانتقام گرفتن از آنهاست.

وی وجود زنان در زندان ها و شکنجه شدنشان را دلیلی بر صحیح بودن ریشه انقلاب دانست و گفت: نمی توانیم با وجود این رژیم به زندگی ادامه دهیم و مخالفت با آن را از نظر شرعی و اخلاقی واجب می دانیم.