نماینده پارلمان کویت با انتقاد از نقش برخی شبکه های ماهواره ای در دامن زدن به بحران سوریه، خواستار پیگرد قانونی این شبکه ها شد "عبدالحمید دشتی" در مصاحبه ای تلویزیونی تأکید کرد: هر شبکه ماهواره ای که پایبند به قوانین بین المللی نباشد، و برنامه های تحریک آمیز پخش کند و به بحران سوریه دامن بزند، باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد.