حزب جبهه ملی فرانسه با گرایش‌های افراطی که در اروپا وجهه خوبی ندارد، در انتخابات محلی روز گذشته بیشترین میزان رای را کسب کرد. به نقل از هفته‌نامه آلمانی «اشپیگل»، انتخابات محلی روز گذشته در جنوب شرقی فرانسه، پیروزی حزب جبهه ملی(FN) که گرایش‌های راست‌گرایانه افراطی دارد را به دنبال داشت. «لوران لوپز» با به دست آوردن 53.9 درصد آرا توانست کرسی شورای محلی را به دست آورد. «مارینه لو‌پن» رئیس این حزب در گفت‌وگویی تلویزیونی در این مورد گفت که نتیجه این انتخابات به خوبی نشان داد که مردم فرانسه خواستار تغییر هستند. نکته جالب در این انتخابات این است که حزب جبهه ملی که در سطح جهانی منفور است، توانسته است در ماه‌های گذشته محبوبیت بالایی در فرانسه به دست آورد. این حزب توانست سوسیالیست‌های سرخورده و حزب مخالف دولت را با شعارهایی درباره مقابله با جرم و جنایت و مهاجران غیرقانونی شکست دهد. پیش‌بینی می‌شود که جبهه ملی بتواند در انتخابات شهرداری‌ها و انتخابات پارلمانی اروپا که هر 2 در سال 2014 برگزار خواهند شد، نیز خوب ظاهر شود.