نخست‌وزیر ایرلند از خروج کشورش از برنامه نجات مالی اروپا در اواخر سال جاری خبر داد. به نقل از شبکه خبری «یورونیوز»، «اندا کنی» نخست وزیر ایرلند در کنفرانس حزب «فاین گائل» در شهر «لیمریک» اعلام کرد کشورش تا پانزدهم دسامبر سال جاری میلادی از برنامه نجات مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول خارج خواهد شد. وی در این مورد گفت: «بله، هنوز دوره حساس و راه درازی در پیش رو داریم اما دستکم دوران نجات مالی دیگر به سر آمده است.» اگر ایرلند تا دسامبر از برنامه نجات مالی خارج شود، نخستین کشور از میان چهار عضو منطقه یورو خواهد بود که به دریافت کمک اضطراری پایان می‌دهد. جمهوری ایرلند پس از ورشکستگی بزرگترین بانک‌هایش در سال 2010، به میزان 85 میلیارد یورو وام کمکی بین‌المللی دریافت کرد. برنامه ریاضت اقتصادی در این کشور از همان زمان سبب اعتراض و بروز ناآرامی شده بود.