دولت و مردم سوریه با صبوری و مقاومت در مقابل بحران‌ها و مخالفان پیروزمندان اصلی پس از مذاکرات ژنو خواهند بود. همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، حمایت‌های بین‌المللی در راستای در اختیار قرار دادن سلاح‌های شیمیایی سوریه به سازمان ملل شدت یافته است که این مهم از ابتکارات روسیه برای جلوگیری از نسل‌کشی بیشتر تروریست‌های تحت حمایت آمریکا و چند کشور غربی و عربی و همسایه سوریه می‌باشد. از سوی دیگر سوریه هم حسن نیت خود را در پیوستن این کشور بر کنوانسیون منع سلاح‌های غیرمتعارف نشان داده است حال آنکه هم اکنون کشورهای پیشرو در حمله به سوریه، باید خود را متقاعد بر برقراری نشست خاتمه جنگ در ژنو 2 کرده و از مذاکرات سوری-سوری تحت نظارت سازمان ملل و شورای امنیت حمایت کنند. همچنین مراجع قانونی بین‌المللی نیز باید بعد از نشست ژنو 2 آماده تصمیم‌گیری بوده و آنها را متقاعد کنند تا دست از خواسته‌های واهی و غیرمعقول بردارند چرا که اکثر این ‌مخالفان به تحریک خائنان سوری و پس از سال‌ها تحریک از سوی فرانسه و آمریکا هیزم بر آتش یک جنگ ویران‌کننده و نسل‌کشی ریخته‌اند و اکنون باید خود را آماده مذاکره نمایند. این مخالفان باید بدانند که سوریه و ملت آن هرگز جنایات کشور‌های عربی و همسایه خود فراموش نمی‌کنند و حتما شکایت آنها توسط مردم و دولتمردان سوری جهت پیگیری جنایات جنگی که در سوریه صورت پذیرفته به دادگاه‌های بین‌المللی ارائه خواهد شد و آنها هرگز از این حق مسلم خود چشم‌پوشی نخواهند کرد. سوریه در شرایطی از حقوق خود دفاع می‌کند که دشمنان دوست‌نمای این کشور برای آشتی به دمشق نماینده اعزام می‌کنند در حالی که هنوز کشور همسایه سوریه با نیت پلید خود و تملق‌آمیز برای پیوستن به اتحادیه اروپا به جنایتی که توسط این کشور در گذشته علیه ارامنه صورت گرفته، ادامه داده و از آشتی و صلح در منطقه سرباز زده است. این کشور همسایه به ظاهر مدعی صلح و دوستی در حالیکه برای آشتی پیک صلح فرستاده و طبل خاتمه جنگ می‌کوبد با آوردن تروریست‌های چند ملیتی از کشورهایی چون چچن، بوسنی و آفریقا، در اردوگاه‌های پناهجویان سوری آنها را آموزش داده و از همان جا برای جنگ و آدم‌کشی به سوریه اعزام می‌نمایند. مخالفان سوری باید بدانند ادامه این جنگ به نفع آنها نخواهد بود و تمامی سلاح‌های فرستاده شده از این کشور برای براندازی حکومت خودشان توسط تروریست‌ها به کار خواهد رفت.