انفجار دو دستگاه خودرو که ۲۰۰ کیلوگرم مواد منفجره در آنها جاسازی شده بود، نزدیک ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه در دمشق، خسارات سنگینی را به این محل وارد آورد. در دمشق، دو دستگاه خودرو که 200 کیلوگرم مواد منفجره در آن جاسازی شده بود و هدایت آن را دو عامل انتحاری برعهده داشتند، در فاصله 30 متری میدان «الامویین» در دمشق و در نزدیکی ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه منفجر شد. عوامل انتحاری این انفجار، از سمت بزرگراه «المزه» به سمت محل مزبور حرکت کردند و بنابر اعلام منابع امنیتی، هر یک از این دو خودرو، حامل یکصد کیلوگرم مواد منفجره بودند. این انفجار، خسارت سنیگنی را به ساختمان مزبور وارد آورد اما هنوز گزارشی از تلفات جانی احتمالی آن بدست نرسیده است.