"کارول ترنر" روز پنج شنبه با تاکید بر این که در دو سال گذشته، غرب و آمریکا سعی کرده اند تا از بحران به وجود آمده در سوریه برای گسترش آن در منطقه و بر هم زدن اوضاع امنیتی کشورهای منطقه بهره ببرند، اظهار داشت: غربی ها با سوء استفاده از تعدد ادیان و مذاهب در خاورمیانه، از این مساله برای فتنه انگیزی و برانگیختن جنگ های داخلی و طائفی استفاده می کنند و اکنون بیم آن می رود که عراق نیز همچون لیبی و سوریه به عرصه جنگ داخلی تبدیل شود. وی با تاکید بر آن که دست های پنهان و پشت پرده وقایع اخیر عراق، صحنه گردان بحران این کشور هستند، گفت: هدف از بحران آفرینی در عراق بر هم زدن ثبات این کشور است و این موضوع به حدی روشن می باشد که حتی رسانه های انگلیس نیز به آن اذعان دارند.   ترنر خاطر نشان کرد که غرب به ویژه آمریکا در عراق از سیاست "تفرقه بینداز و حکومت کن" استفاده می کنند و پس از به ثمر نشستن این سیاست، دامن زدن به بحران را در دستور کار قرار می دهند تا الگوی سوریه را در عراق نیز اجرا کنند. وی هدف آمریکا و غرب از بر هم زدن امنیت عراق را سرپوش گذاردن بر شکستشان در سوریه دانست و گفت: آمریکا و هم پیمانانش اخیرا در سوریه دچار وضعی پیچیده شده اند و علت آن پیروزی های متوالی ارتش سوریه علیه گروه های مسلح است و اختلافات گسترده در میان مخالفان نظام سوریه نیز جنبه دیگر ناکامی های غرب و آمریکا در این کشور است که موجب شده غربی ها نتوانند به اهدافی که در این بحران تعیین کرده بودند، نرسند.   این فعال سیاسی انگلیس، موضع گیری منافقانه آمریکا در خالفت با خشونت های طائفی در عراق را "مسخره" خواند و گفت: حرف و عمل آمریکا با هم  مطابقت ندارد و اکثر اتفاقاتی که در سال های اخیر در عراق رخ داده به سبب نفاق آمریکا است و این سیاست از سال 1990 تاکنون در دستور کار آمریکا قرار داشته است. ترنر در پایان درباره پیامدهای خشونت های اخیر در عراق و انتشار آن به دیگر کشورهای منطقه هشدار داد و گفت: اگر بحران عراق گسترش یابد، دامن کشورهای لبنان، اردن و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از آن در امان نخواهد ماند.