شبکه تلویزیونی دولتی الاخباریه سوریه که بر اثر انفجار در نزدیکی ساختمان رادیو و تلویزیون پخش آن برای دقایقی متوقف شد؛ تصاویری از محل وقوع انفجار پخش کرد.
این انفجار برای دقایقی موجب توقفق پخش برنامه های شبکه الاخباریه شد، اما این شبکه پخش برنامه های خود را پس از چند دقیقه از سر گرفت. انفجاری که نزدیک ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه در نزدیکی میدان اموی در دمشق روی داد، ناشی از دو خودروی بمب گذاری شده بود.