کمیته بین المللی صلیب سرخ در سوریه از قطع شدن ارتباط این کمیته، با ۶ تن از پرسنل خود در استان ادلب خبر داد.
"ریما کامل" نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در سوریه اعلام کرد: ارتباط ما با 6 تن از پرسنل این کمیته که در استان ادلب بودند، قطع شده است و از صبح امروز نتوانسته ایم با آن ها تماس حاصل کنیم. در این بین، یک مقام مسئول سوری گفت که عناصر مسلح، پرسنل کمیته بین المللی صلیب سرخ در سوریه را در جاده سرمین سراقب واقع در ریف ادلب ربوده اند. این مقام مسئول اظهار داشت: یک گروه تروریست، با بستن راه کاروان خودروهای این هیات بین المللی و تیر اندازی به سوی آنان، خودروهای آن ها را به سرقت برده و آنان را نیز ربودند و با خود به مکانی نامعلوم بردند.