مراسم بِرائت از مشرکان دقایقی پیش با حضور انبوه زایران خانه خدا در صحرای عرفات آغاز شد. زایران ایرانی به همراه سایر مسلمانان جهان، فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، و مرگ بر صهیونسیم را با شوری وصف ناپذیر سر می‌دهند.