هفته نامه اشپیگل با استناد به گزارش کمیسیون ویژه تحقیق (CRIM) پارلمان اروپا از وجود ۸۸۰ هزار برده و حدود ۳۶۰۰ باند جنایتکار بین المللی در اروپا خبرداد.

روزنامه آلمانی " زوددویچه سایتونگ "، کمیسیون تحقیق ویژه(CRIM) پارلمان اروپا که موسوم به کمیته امور جنایی است و وظیفه اش تحقیق درباره جرم های برنامه ریزی شده، پول شویی و فساد اداری در این اتحادیه است، در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در اروپا صدها هزار نفر مانند برده ها زندگی می کنند.

بر اساس این گزارش در اتحادیه اروپا حدود ۸۸۰ هزار نفر کارگر برده زندگی می کنند که حدود ۲۷۰ هزار نفر آنها قربانی سوءاستفاده های جنسی هستند.

هفته نامه اشپیگل با استناد به گزارش کمیسیون ویژه(CRIM) پارلمان اروپا این گزارش را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش باندهای جنایتکاران تنها در زمینه قاچاق انسان درآمدی بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو در سال را به دست می آورند. ۱۸ تا ۲۶ میلیارد یورو نیز از تجارت غیر قانونی اعضای بدن انسان و فروش حیوانات وحشی نصیب این باندهای جنایتکار می شود.

کمیسیون ویژه(CRIM) پارلمان اروپا در ماه مارس ۲۰۱۲ تاسیس شد تا جنایتهای برنامه ریزی شده، پول شویی و فساد را در اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس گزارش این کمیسیون در اتحادیه اروپا تقریبا ۳۶۰۰ سازمان جنایتکار بین المللی وجود دارد. این باندهای جنایتکار سالانه زیانهای اقتصادی صدها میلیارد یورویی را به این اتحادیه وارد می کنند. یکی دیگر از تهدیدات جدی که اتحادیه اروپا را در معرض خطر قرار داده فساد رایج در این اتحادیه است.

به گزارش هفته نامه " اشپیگل "، این کمیسیون پارلمان اروپا، از پلیس و دادگستریهای کشورهای اروپایی یک همکاری مرزی قوی تری را درخواست کرده است. این کمیسیون همچنین خواستار یک رسیدگی گسترده به سوءمدیرتها در سازمانها و شرکتهای اروپایی شد.

همچنین بنا به درخواست این کمیسیون باید مناطقی از اتحادیه اروپا که تسهیلات مالیاتی همه جانبه در آنجا ارائه می شود از بین برود. خرید آراء مردمی در جریان انتخابات باید در سراسر اروپا جرم تلقی شده و با آن مبارزه قانونی شود.

همچنین کسی که به اتهام پول شویی محکوم می شود باید تا پنج سال از بستن هر گونه قرارداد با بخش دولتی در کشورهای اروپایی محروم شود. کسانی که تخلفات در بخشهای خصوصی و دولتی ادارات را کشف و فاش می کنند نباید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

پارلمان اتحادیه اروپا قرار است در ۲۳ اکتبر درباره پیشنهادات ارائه شده در گزارش کمیسیون ویژه(CRIM) رای گیری کند.