روال قانونی الحاق سوریه به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی بعد از گذشت یک ماه از درخواست دمشق، انجام شد و این کشور رسما یکی از اعضای این کنوانسیون شد. به گزارش «ریانووسیتی»، سوریه در تاریخ 14 سپتامبر درخواست عضویت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را داده بود که روال قانونی این روند، روز یکشنبه (13 اکتبر) نهایی و این کشور رسما یکی از اعضای این کنوانسیون شد. هم اینک هیئتی مشترک از سازمان منع سلاح های شیمیایی و سازمان ملل برای «پشتیبانی، نظارت و راستی آزمایی انهدام یک برنامه دشوار تسلیحات شیمیایی» در سوریه حضور دارند. این هیئت که متشکل از 60 کارشناس است، هفته گذشته، بنا به درخواست «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل و موافقت شورای امنیت تشکیل شد و ممکن است اعضای آن افزایش یابد.