مفتی قدس از علمای مسلمان و خطبای مساجد جهان خواست بخشی از خطبه‌های عید سعید قربان را به یاری مسجدالاقصی و یادآوری امت اسلامی نسبت به وظایف خود در قبال نخستین قبله مسلمانان اختصاص دهند. به نقل از پایگاه الیوم السابع، شیخ «محمد حسین» امروز یکشنبه گفت که از پیامبر اکرم(ص) احادیث زیادی درباره اهمیت جایگاه قدس و مسجدالاقصی در میان مسلمان و ضرورت یاری آن به جا مانده است. وی در همین راستا از خطبای مساجد جهان خواست تا بخشی از خطبه‌های عید سعید قربان را به قدس و مسجدالاقصی اختصاص داده و وظایف امت اسلامی در قبال قبله نخست مسلمانان و سومین حرم شریف را یادآور شوند. از سوی دیگر «یوسف مخیمر» رئیس هیئت محافظین مسجدالاقصی گفت: فرصت تجمع مسلمانان در عید قربان در همه مساجد کشورهای اسلامی فرصت مناسبی است که شایسته است از این فرصت برای هشدار نسبت به خطراتی که مسجدالاقصی را تهدید می‌کند اعم از حفاری‌ها و فراخوان صهیونیست‌ها برای تخریب و احداث معبد یهودی در آن استفاده شود. «خالد الحسینی» رئیس هیئت محافظین قدس و مسجدالاقصی نیز تصریح کرد که دعوت مفتی قدس برای یاری مسجدالاقصی در حالی است که تعداد یورش‌های شهرک‌نشین‌های یهودی افراطی به مسجدالاقصی و اقدامات اسرائیل برای یهودی‌سازی مسجدالاقصی بیشتر شده است.