تلویزیون القدس با اعلام این خبر افزود: از امروز به مدت یک سال احمد الجوابره از مدرسه رفتن و درس خواندن محروم شده است.

بازداشت این کودک وجدان بشری مردم جهان را به درد آورد، زیرا مردم با چشم خود دیدند که وی با حالتی ملتماسانه از نیروهای اسرائیلی می خواهد که بگذارند روز بعد در امتحان شرکت کند تا وی را از مدرسه اخراج نکنند.

جوابره متهم است که سنگ نیروهای اسرائیلی پرتاب کرده است. وی که پس از ۱۸ روز بازداشت و شکنجه در بازداشتگاههای اسرائیلی روز گذشته به خانه بازگشت، گفت: نیروهای اسرائیلی چند ساعت مرا زیر نور آفتاب نگه داشتند و سپس به زندان های زیرزمینی سرد منتقل می کردند و مرا با قنداق اسلحه کتک می زدند.
این شبکه می افزاید: این درست بر خلاف ادعاهای رسانه های اسرائیلی است که مدعی اند نظامیان اسرائیلی با آرامش، نخست در بازدشتگاه ها را می زنند و بعد از اسیران اجازه می گیرند و با آنها با نرمی صحبت می کنند!
احمد الجوابره به پرتاب سنگ به سمت نیروهای اسرائیلی اعتراف کرده و این تنها جرمی است که سربازان اسرائیلی به بهانه آن، شدیدترین شکنجه های روحی و بدنی را علیه وی اجرا کرده اند. با تمام این اقدامات، دادگاه اسرائیل نیز از محکومیت یک سال حصر خانگی وی عقب نشینی نمی کند.

این دادگاه همچنین وی را به پرداخت ۱۱۰۰ دلار به عنوان غرامت محکوم کرده است. ماجرای احمد الجوابره سالهای متمادی از اذهان و افکار عمومی محو نخواهد شد و مردم آن را به فراموشی نخواهند سپرد. وی تنها یکی از دهها کودکان فلسطینی است که همواره در معرض بازداشت و شکنجه اسرائیل قرار دارند.
آمارهای سازمان بین المللی یونیسف حاکیست که تعداد کودکان و نوجوانان فلسطینی بازداشت شده در زندانهای اسرائیلی در ده سال گذشته حدود ۷۰۰۰ نفر بوده است. نیروهای اسرائیلی آنها را شکنجه می کنند و این جنایات با قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین بین المللی حقوق کودکان منافات دارد.
سازمان بتسیم اسرائیلی در گزارشی صحت این اطلاعات را به اثبات رسانده است. در این گزارش آمده است بیش از ۲۰۰ کودک فلسطینی هم اکنون در زندانهای اسرائیلی به سر می برند که ۹۵ نفر آنها در دادگاههای اسرائیلی محکوم شده اند و ۱۱۶ نفر نیز منتظر زمان دادگاه خود هستند و ۸ کودک دیگر نیز برای اجرای تحقیقات و بازجویی ها فرستاده شده اند.