یک منبع امنیتی مصر گفت که مسئولان مصری امروز شنبه گذرگاه رفح را به صورت دوطرفه بازگشایی می‌کنند به نقل از خبرگزاری سما، یک منبع امنیتی مصر اعلام کرد که امروز شنبه گذرگاه زمینی رفح واقع در مرز با نوار غزه به صورت دو طرفه بازگشایی می‌شود. بر اساس این گزارش گذرگاه رفح پس از عزل مرسی تنها برای عبور و مرور بیماران، دانشجویان و موارد ضروری انسانی به صورت محدود بازگشایی می‌شود. از زمان عزل مرسی، ارتش مصر از یک سو تخریب تونل‌های نوار غزه را تشدید کرده و از سوی دیگر گذرگاه مرزی رفح را تعطیل کرده است که همین امر محاصره تحمیلی بر نوار غزه را بیشتر کرده است.