در یکی از حراجی های رژیم غاصب اسرائیل، ۱۲۶ قطعه از آثار باستانی ربوده شده از مصر به فروش گذاشته شد! مقامات مصری از دزدیدن اشیاء و آثار باستانی مصر و انتقال آن به اسرائیل خبر دادند. وزیر خارجه مصر ضمن اعلام این خبر از مسئولان رژیم غاصب اسرائیل خواست تا هر چه زودتر اشیاء و آثار باستانی ربوده شده از مصر را به این کشور باز گردانند.این مقام مصری خاطر نشان کرد که؛ ۱۲۶ قطعه اثر باستانی دزدیده شده از این کشور به اسرائیل انتقال داده شده و در یک حراجی در این کشور عرضه شده است. گفتنی است؛ کشورهای استعمار و عمدتاً اسلام ستیز با شروع اعتراضات و جنبش های مردمی دست بکار شده و آثار تاریخی و باستانی ارزشمند کشورهای اسلامی متعلّق به دوره اسلامی و قبل از اسلام در این کشور را به یغما می برند، بطوریکه بسیاری از آثار مردم ایران زمین در دوره های قاجار و پهلوی به اروپا بصورت غیر قانونی منتقل داده شد و بخشی از آنها در موزه های مهمّ جهان نگهداری می شود.