یکی از اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق درباره توطئه ای جدید برای به آشوب کشیدن این کشور و کل منطقه با اختصاص بودجه های هنگفت خبر داد.

" علی شبر " د با اشاره به مقاومت عراق در برابر طرح های آمریکا و اسرائیل گفت: طرحی برای جلوگیری از توسعه کشورمان وجود دارد، برخی تلاش کردند ابتدا سوریه را تضعیف کنند چون سوریه در راس جبهه مقاومت علیه رژیم اشغالگر بود.

عضو مجلس اعلای اسلامی عراق، افزود: امروزه که وضعیت سوریه به این مرحله رسیده است، غرب انتقال تروریست های القاعده و دیگر باندهای تروریستی به عراق را شروع کرده است؛ از سوی دیگر شاهد هستیم که برخی برای کسب امتیاز بیشتر به ضرر عراق سوء استفاده می کنند.

شبراظهار داشت: برخی جناح های قومگرا و فرقه گرای سیاسی از این وضعیت برای تحقق اهداف خود و رسیدن به برخی مناصب سوء استفاده می کنند.