مسئولان قطری از بازدید هیاتی بین المللی از مرکز " قلب دوحه " که شماری از کارگران خارجی در آن در شرایط سختی مشغول به کار هستند، ممانعت کردند.
منابع خبری اعلام کردند این هیات ۱۸ نفره بین المللی، در سفری که از قبل با مسئولان قطری هماهنگ شده بود، از اردوگاهی که " شهر صنعتی راس لفان " نامیده می شود بازدید کردند. در این مرکز ۴۷ هزار کارگر ساختمانی مشغول به کار هستند. اما مسئولان قطری از بازدید این هیات بین المللی از مکان دیگری به نام " قلب دوحه " که در دست ساخت است، جلوگیری کردند. هنوز مشخص نشده است که چرا مسئولان قطری به این هیات بین المللی اجازه ندادند از این مرکز که ۳۵ هزار کارگر در آن مشغول به کار هستند، بازدید کنند. ماموریت این هیات بین المللی، تحقیق درباره شرایط کارگران در کارگاه های این کشور حوزه خلیج فارس است، که قرار است میزبان مسابقات قهرمانی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ باشد. قطر با اتهاماتی از جمله " برده برداری " در رفتار با کارگران خارجی مواجه شده است. بعد از انتشار گزارش هایی درخصوص مواجه بودن کارگران خارجی با شرایط کاری سخت که روزنامه " گاردین " از آن به عنوان " برده داری نوین " یاد کرده است، مسئولان نپالی از دولت قطر خواستند که درخصوص گزارش های مربوط به نقض حقوق کارگران مهاجر تحقیق کند. این روزنامه انگلیسی همچنین نوشت: درهفته های گذشته، ده ها کارگر نپالی، درقطر جان خود را از دست داده اند و همچنین هزاران نفر از آنان با نقض حقوق خود در محیط کارشان مواجه هستند. دولت قطر این اتهامات را رد کرده است و یک شرکت وکالت جهانی را مامور تحقیق درباره این اتهامات کرده است. قطر از این نگران است که در صورت وارد شدن اتهامات جدید، از میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ محروم شود.