شبکه تلویزیونی العراقیه از فعالیت گروه تروریستی موسوم به "نقشبندیه" در شهر الحویجه کرکوک و اقدامات تحریک آمیز آن علیه دستگاه‌های امنیتی این کشور خبر داد. در میدان تجمع کنندگان معترض در الحویجه بیانیه های تحریک آمیز علیه دستگاه های امنیتی عراق توزیع و پخش شده است.
گروه تروریستی موسوم به " مردان راه نقشبندیه " وابسته به عزت الدوری، معاون فراری صدام، این بیانیه را توزیع و پخش کرده است.
گروهی مسلح اسم " مردان راه نقشبندیه " بر خود گذاشته است. این گروه مسلح وابسته به عزت ابراهیم الدوری جنایتکار فراری است. این گروه در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ برای سرپوش گذاشتن به اقدامات تروریستی خود در هدف قرار دادن شهروندان عراقی نیروهای آمریکایی را نیز هدف قرار دادند. این گروه تروریستی طی همین سال ها در مناطق مسکونی و بازارهای پرجمعیت بمب گذاری کردند.
پس از بازداشت برخی از عناصر این گروه، واقعیت های دروغین این گروه نیز عیان شد. مستندات و مدارک به دست آمده از فعالیت این گروه نشان می دهد که آنها برای حمله به دستگاه های امنیتی در الحویجه تلاش می کردند.
سرکرده های این گروه تلاش می کردند مکان های تجمع معترضان و شمار شرکت کنندگان را مشخص کنند.
این گروه تروریستی همچنین در فضای مجازی و شبکه های ارتباط اجتماعی مانند فیس بوک نیز فعال است و در چارچوب فعالیت های تروریستی، خواستار انجام حمله به دستگاه های امنیتی عراق هستند.
دو تن از اعضای این گروه که نامزد شرکت در انتخابات شوراهای استانی در کرکوک شده بودند بازداشت شدند.