بنابر اعلام منابع خبری آگاه، دولت قطر همزمان با راه اندازی شبکه " الجزیره آمریکا " در ماه اوت، شبکه ماهواره ای جدیدی به نام " النبأ " تاسیس و یک روزنامه بین المللی برای رقابت با رسانه های تحت حمایت عربستان را نیز در دست انتشار دارد.
به نقل از خبرگزاری " آسیا "، شبکه " النبأ " روز بیستم ماه اوت گذشته همزمان با شبکه " الجزیره آمریکا " که به گفته منتقدان شبکه ای بدون هویت است، راه اندازی شد و نتایج ارزیابی ها حکایت از آن دارد که این شبکه در آستانه آغاز به کار خود حدود یک میلیارد دلار برای قطر هزینه داشته است. از سوی دیگر بر اساس اطلاعات موجود، دولت قطر ماه اوت گذشته روزنامه " القدس العربی " را از عبدالباری عطوان خریداری کرده است. قطر سال ها این روزنامه را از نظر مالی تامین کرده و به گفته منابع موثق، نوسان در مواضع عبدالباری عطوان در قبال سیاست قطر علیه چند کشور عربی، علت خریداری این روزنامه بوده است زیرا قطر دیگر نمی خواهد این روزنامه سردبیری داشته باشد که اوایل سپتامبر گذشته نشریه اینترنتی " رای الیوم " را تاسیس کرد. به گفته منابع خبری، سیاست رسانه ای شبکه جدید قطر و این روزنامه بین المللی با ترویج آنچه بهار عربی نامیده می شود، هماهنگ خواهد بود. فعالان سیاسی، کاهش مخاطبان الجزیره و فقدان مقبولیت آن در نوع پوشش خبری رویدادها را عاملی می دانند که دولت قطر را به ایجاد شبکه جدیدی با ظاهری متفاوت برای تحقق اهدافی واحد وادار کرده است، هر چند به نظر می رسد این شبکه نیز در برابر تولد رقبایی قدرتمند راه به جایی نخواهد برد.