عناصر وابسته به القاعده در اقدامی توهین آمیز، قبر " شیخ عجان الحدید " را در شهر " الباب " در شمال غربی سوریه شکافتند.
این اقدام اهانت آمیز از سوی عناصر گروه موسوم به " دولت اسلامی در عراق و شام "(داعش) صورت گرفته است. شیخ عجان الحدید از مشهورترین علمای شهر حلب، و مورد احترام همه طوایف و احزاب این شهر بود. عناصر مسلح وابسته به القاعده پیش از این نیز در چندین منطقه سوریه دست به تخریب اماکن زیارتی و قبور زده اند. یکی از این قبور مربوط به " حجر بن عدی " در منطقه " عدرا " در ریف دمشق بود.