دادگاهی در بحرین متهمان پرونده‌ای را که در این کشور به " ۵ تُن " معروف شده، با وجود شکایت وکلای آنان در خصوص اعتراف گرفتن از آنها تحت شکنجه، به زندان ابد و پرداخت صد هزار دینار محکوم کرد.
این دادگاه دیروز بدون حضور متهمان این پرونده برگزار شد. جمعیت وفاق پیش از این در بیانیه ای اعلام کرده بود که متهمان این پرونده به شدت تحت شکنجه قرار گرفته و در اوضاع بسیار بد و غیر انسانی به سر می برند. وفاق خاطرنشان کرده بود که انتقال یکی از متهمان این پرونده با صندلی چرخدار بیانگر آن است که وی مورد شکنجه قرار گرفته است. وکلای این متهمان نیز بارها در دادگاه به قاضی گفته اند که موکلان آنان به شدت تحت شکنجه قرار گرفته و اعترافات آنها زیر فشار شکنجه بوده ولی قاضی توجهی به اظهارات آنها نکرده و خواستار تحقیق در اینباره نشده است؛ و این امر بیانگر غیرعادلانه بودن محاکمه این افراد است.متهمان پرونده ۵ تٌنوزارت کشور بحرین پس از بازداشت این شهروندان، مدعی شد که در منطقه سلماباد و شهر حمد مواد و تجهیزاتی را به وزن ۵ تن کشف کرده که از آنها برای ساخت و ترکیب بمبهایی با قدرت انفجار بالا استفاده می شود.دبیرکل وفاق: مستقل نبودن نهاد قضایی ثابت شد" شیخ علی سلمان " دبیرکل جمعیت وفاق بحرین در واکنش به حکم متهمان این پرونده، گفت: بازداشت شدگان به خانواده های خود و دادگاه گفته اند که مورد انواع شکنجه قرار گرفته اند.. بنابراین صدور این احکام علیه آنها چه ارزشی دارد؟! شیخ علی سلمان خطاب به مجامع بین المللی خاطرنشان کرد: ای دنیا، فریاد کسانی را که امروز محاکمه شده اند بشنوید و از وجدان خود بپرسید که چه باید بکنید؛ اعتراف گرفتن با شکنجه، موجب می شود که در محاکمه ها عدالت از بین برود. وی اظهار داشت: همه بازداشت شدگان و محکومان(در بحرین) زندانی اندیشه هستند، مگر اینکه برعکس این مسأله در دادگاه های عادلانه و طبق معیارهای بین المللی ثابت شود. چند روز قبل از سوی دولت درخواست شد که حکم دادگاه ها شدیدتر شود، و امروز می بینیم که در پاسخ این حکم های ظالمانه صادر شده است.. آیا کسی بعد از این ادعای استقلال نهاد قضایی را مطرح می کند؟