برخی منابع دیپلماتیک درگفت وگو با پایگاه خبری المنار فلسطین اعلام کردند که دشمنی واختلافات خاندان حاکم بر عربستان سعودی در ریاض و خاندان حاکم آل ثانی در دوحه افزایش یافته است.
این درحالی است که هر دو کشور دارای منافع مشترک بوده و اقدامات همسویی برای تغییر دادن خاورمیانه و ترسیم مجدد آن با نظر و طرح آمریکا انجام داده اند. این منابع در ادامه با بیان اینکه اختلافات موجود درماه های اخیر موجب شد تا مقامات سعودی اظهارات خصمانه ای ضد قطر و برخی سران صاحب نفوذ این شیخ نشین ایراد کنند، تاکید کردند: مقامات سعودی طی نشستهای خود با مقامات غربی و به ویژه آمریکا، تمایل خود برای پیوستن شیخ نشین قطر به عربستان را پنهان نمی کنند. اما منابع مزبور تردید دارند آیا شرایط  کنونی برای محقق کردن آن مناسب است و آیا آمریکا پس از پایان نقش جاسوسها در شیخ نشین قطر، برای پرداخت پاداش عربستان آمادگی دارد یا خیر!