سازمان صنایع دفاع ترکیه اعلام کردند که نخستین موشک دفاعی این کشور در چارچوب طرح " حصار آ " را با موفقیت آزمایش کرده است.
سازمان صنایع دفاع ترکیه افزود: این موشک در چارچوب طرح حصار - آ به منظور تامین نیاز ترکیه به موشک های دفاعی ارتفاع پایین ساخته شده است. به گزارش تلویزیون " تی. آر. تی " ترکیه، شرکت های " آسلسان " و " راکت سان " در ساخت سامانه های پرتاب و کنترل این موشک نقش اساسی داشتند و بسیاری از شرکت های صنعتی ترکیه نیز در اجرای طرح حصار - آ همکاری کرده اند. سازمان صنایع دفاع ترکیه مدعی شد که ساخت سامانه موشکی دفاعی این کشور توسط نیروهای متخصص داخلی صورت گرفته است. انتظار می رود موشک مذکور از سال ۲۰۱۷ میلادی به صورت انبوه تولید و در اختیار ارتش ترکیه قرار گیرد. ترکیه در حالی مدعی ساخت چنین موشکی شده است که پیش از این نیز ادعای تولید بسیاری از تسلیحات نظامی را داشت اما پس از رونمایی از هر یک از این تسلیحات، مونتاژ بودن آنها مشخص شد. ترکیه بسیاری از تسلیحات ساخت کره جنوبی، آمریکا و ایتالیا را در خاک خود مونتاژ می کند چرا که در این کشور بخش طراحی صنعتی نظامی هیچ توسعه ای ندارد.