نتیجه یک نظرسنجی نشان داد ۴۶ درصد مردم روسیه امکان بروز «جنگ سرد» با آمریکا را بعید ندانسته، ۳۷ درصد معتقدند چنین جنگی اکنون هم جریان دارد و ۷۰ درصد نیز مقصر تیرگی روابط دو کشور را مقامات آمریکایی می‌دانند به نقل از خبرگزاری «نووستی»، تقریبا نیمی از مردم روسیه (دقیقا 46 درصد) امکان بروز یک «جنگ سرد» دیگر بین روسیه و آمریکا را بعید نمی‌دانند. این مسئله در نتیجه نظرسنجی اخیر موسسه سنجش افکارعمومی روسیه که روز دوشنبه منتشر شد، مشخص شده است. 4 سال قبل 37 درصد از مردم روسیه بروز جنگ سرد تازه با آمریکا را ممکن می‌دانستند. ضمن اینکه 45 درصد از شهروندان اکنون نیز معتقدند که جنگ سرد بین روسیه و آمریکا همین الان هم وجود دارد. و 35 درصد هم این احتمال را بعید دانسته‌اند. در عین حال 70 درصد از سئوال شوندگان سیاستمداران آمریکایی را در تیرگی روابط بین مسکو و واشنگتن مقصر دانسته و تنها 11 درصد آنها این تقصیر را به گردن رهبران روسیه می‌اندازند. از نکات جالب توجه در بررسی این نظر سنجی این است که 9 درصد سئوال شوندگان تصمیم دولت روسیه در مورد قبول پناهندگی "ادوارد اسنودن" را مهمترین مشکل در روابط روسیه و آمریکا دانستند، 9 درصد از مردم مبارزه برای کسب نفوذ در جهان، 6 درصد اوضاع خاورمیانه، 5 درصد مسائل نظامی و 3 درصد هم تسلیحات هسته‌ای را علت اصلی اختلافات می‌دانند. در عین حال 12 درصد از شهروندان روسی اصلی‌ترین مورد همکاری روسیه و آمریکا را مبارزه با ترورویسم بین‌المللی دانستند، 10 درصد مقابله با جنگ‌های ناخواسته، 4 درصد نابودی تسلیحات هسته‌ای در جهان و 5 درصد هم مشارکت اقتصادی را نام برده‌اند. این نظرسنجی 25-24 ماه آگوست سال 2013 با مشارکت 1600 نفر از شهروندان روسی در 130 نقطه مسکونی در مناطق مختلف فدراسیون روسیه انجام گرفت.