شاهزاده طلال بن عبدالعزیز رئیس برنامه توسعه خلیج فارس از توطئه آمریکا علیه مصر و بحرین خبر داد. به نقل از روزنامه القدس العربی، شاهزاده ولید بن طلال بن عبدالعزیز گفت: سخنان اخیر هیو شیلتون رئیس اسبق ستاد مشترک آمریکا مبنی بر اینکه دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای برهم زدن ثبات رژیم‌های کشورهای عربی از جمله مصر و بحرین تلاش می‌کند، تاکیدی بر توطئه آمریکا علیه مصر و بحرین است. وی در مطلب خود در یکی از پایگاه‌های اجتماعی نوشت: گفته‌های منتشر شده از این ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در رسانه‌ها سه معنا و مفهوم دارد نخست اینکه به سادگی واقعیت تئوری توطئه را که نسل‌های گذشته و معاصر از آن سخن گفته‌اند، ثابت می‌کند؛ هرچند که برخی برای انکار آن تلاش کرده‌اند. شاهزاده ولید بن طلال بن عبدالعزیز افزود: دومین معنا و مفهوم سخنان این است که برخی در کمین کشورهای عربی بدون استثنا هستند. وی درباره سومین معنا و مفهوم سخنان شیلتون گفت: ضعف و گسستگی دولت‌های عربی به دیگران دستاویزی برای توطئه و طمع ورزی می‌دهد و تا زمانی که به وضعیت خود بدون تغییر ادامه دهیم و به نیازهای ضروری که زمان آن فرارسیده است، بی توجه باشیم کشف این توطئه‌ها یکی پس از دیگری برایمان سودی نخواهد داشت. این شاهزاده در پایان نوشت: اصطلاح هرج و مرج هدفمندی که کاندولیزا رایس وزیر خارجه اسبق آمریکا اختراع کرد چیزی جز بخش کوچکی از توطئه‌ای چند جانبه نیست.