آتش نشانان بلژیکی در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی دولت این کشورو کاهش بودجه در بروکسل تظاهرات کردند. آتش نشانان برای اعتراض با خودروهای آتش نشانی چند خیابان را در بروکسل بستند و علاوه بر آتش زدن تایر خودرو، به سوی نیروهای امنیتی کف پاشیدند. "مارک گیلبرت" رئیس اداره آتش نشانی بلژیک گفت: اداره آتش نشانی مشکلات زیادی دارد و باید به آن کمک مالی شود. ما به ستوه آمده ایم . باید به ما کمک شود زیرا اگر حادثه و آتش سوزی روی دهد ما وسائل مناسبی در اختیار نداریم.