پارلمان اتیوپی، مولاتو تشومه را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور برای یک دوره شش ساله و به جای گیرما وولده جئورجیس انتخاب کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه اتیوپی در بیانیه‌ای که در روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد: «پس از افتتاح پارلمان جدید، در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس فدراسیون، دکتر مولاتو تشومه، به عنوان رئیس جمهوری اتیوپی انتخاب شد.» وی تا زمان این انتصاب، به عنوان سفیر ترکیه در اتیوپی، مشغول به کار بود. وی همچنین به عنوان سفیر اتیوپی در چین و ژاپن و نیز وزیر کشاورزی، ایفای نقش می‌کرد. مولاتو پس از ادای سوگند ریاست جمهوری، گفت: «من از این‌که چهارمین رئیس جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی، احساس افتخار می‌کنم.» وی متعهد شد که استراتژی‌های توسعه کشور را به انجام برساند. گیرما وولده جئورجیس، رئیس جمهوری سابق اتیوپی، برای اولین بار در سال ۲۰۰۱، به قدرت رسید و سپس در سال ۲۰۰۷، بار دیگر انتخاب شد. در اتیوپی، پست ریاست جمهوری، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و قدرت واقعی در دست نخست وزیر است.