ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت ، حامی محمد مرسی از هواداران خود خواست تا امروز سه شنبه در قاهره راهپیمایی کنند.
خبرنگار اسکای نیوزعربی در قاهره درباره آخرین خبرها درباره انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در مقابل مرکز پلیس در جنوب صحرای سینا گفت: دولت مصر با صدور بیانیه ای این گونه حوادثتروریستی را محکوم و خاطرنشان کرده است دولت مصر حملات خود را علیه تروریست ها وهمه افراد مسلحی که بدنبال ایجاد آشوب و ازبین بردن امنیت و آرامش دراستان های مختلف مصر هستند ادامه خواهد داد.
وی افزود: از سوی دیگر منابع امنیتی از ساعات اولیه صبح امروز درآماده باش کامل به سر می برند و همچنین اقدامات امنیتی را از سر گرفته اند و ورودی ها و خروجی های قاهره را تحت کنترل و نظارت قرار داده اند.
نیروهای امنیتی مصر همچنین نقاط ارتباطی استان های مصر به یکدیگر را تحت مراقبت دارند این کنترل ها بخصوص در استان سوئز و جاده ای که به استان جنوب سینا منتهی می شود و نیز جاده اسماعیلیه شرقی که در آنجا حادثه کشتار حدود شش تن از نظامیان وابسته به نیروهای مسلح اتفاق افتاد دیده می شود.
همچنین مقامات مصری در راستای اجرای قرار دادستانی مصر برای جلب و احضار محمود عزت رهبر اخوان المسلمین از پلیس بین الملل خواستند که وی را در هر مکانی که باشد دستگیر کنند.
وی افزود: همچنین ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت که حامی محمد مرسی رئیس جمهور معزول مصر است با فراخوان های متعددی از هواداران خود بویژه از دانشجویان و دانش آموزان مدارس خواسته است فردا(سه شنبه) به خیابان ها بیایند و در راهپیمایی های هفته ای که آن را هفته «بازگرداندن روح واقعی جنگ اکتبر» نام گذاری کرده اند شرکت کنند.
همچنین این ائتلاف از حامیان خود خواست روز جمعه آینده به سمت میدان التحریر قاهره راهپیمایی کنند و با این اقدام خود نیروهای امنیتی مصر را به چالش بکشند.