هزاران نفر از مردم آرژانتین در حمایت از اعتصاب معلمان این کشور، دوشنبه شب در ریو دو ژانیرو تظاهرات کردند.به نقل ازخبرگزاری فرانسه ، بسیاری از معلمان مدارس دولتی در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزدهای خود و تغییر برنامه کاری، از بیش از دو ماه پیش تاکنون اعتصاب کرده‌اند.
حدود ده هزار تظاهرکننده دوشنبه شب از خیابان ریو برانکو تا میدان سینه‌لاندیا و مقابل مقر شورای شهر ریو دو ژانیرو تظاهرات کردند.
سه‌شنبه گذشته نیز تظاهرات مشابهی در همین محل برگزار شد اما درگیری‌هایی بین صدها معلم با نیروهای پلیس در گرفت.