ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی در ادارات و دستگاه های دولتی ترکیه رسما لغو شد.
به نقل از تی آر تی ترکیه، " آیدین اونال " مشاور ارشد نخست وزیر ترکیه در حساب شخصی خود در تویتر نوشت: آیین نامه آزاد بودن استفاده از حجاب در ادارات و دستگاه های دولتی ترکیه امضا شده است و با انتشار آن در روزنامه رسمی دولت از امروز اجرا خواهد شد.
" آیدین اونال " همچنین از لغو مراسم سوگند صبحگاهی در مدارس ابتدایی ترکیه که بخشی از بسته جدید اصلاحات دولت اردوغان بود، خبر داد.