به گفته منابع مطلع در ژاپن رزمایش نظامی مشترک این کشور و آمریکا از بامداد امروز در غرب ژاپن آغاز شده است.
به نقل از خبرگزاری شین هوا، در این رزمایش مشترک که در استان شیگا واقع در غرب ژاپن و با شرکت نیروهای آمریکا و ژاپن آغاز شده است از هواپیماهای حمل و نقل ام. وی - ۲۲ اوسپری نیر استفاده شده است. براساس گزارش های منتشرشده در این زمینه، هدف از برگزاری این رزمایش مشترک کاستن از مسئولیت هایی است که پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه اوکیناوا در جنوب این کشور برعهده دارند.
این رزمایش در حالی برگزار می شود که مخالفت ها با استقرار هواپیماهای ام. وی - ۲۲ به سبب موارد سقوط این نوع هواپیماها در مناطق مختلف جهان به شکل جدی ادامه دارد.