شرکت فرانسوی آلکاتل - لوسنت که سازنده تجهیزات مخابراتی است ۱۵ هزار تن از کارکنان خود را در سراسر جهان تعدیل خواهد کرد.
به نقل ازخبرگزاری فرانسه، شرکت آلکاتل صبح روز سه‌شنبه طرحی را مبنی بر اخراج ۱۵ هزار تن از کارکنانش به شورای کار این شرکت ارائه خواهد داد.
در همین حال شرکت آلکاتل که ۷۲ هزار کارمند در سراسر جهان دارد در کنار کاهش این ۱۵ هزار شغل، پنج هزار شغل جدید ایجاد خواهد کرد.
شرکت آلکاتل - لوسنت در شش ماه منتهی به ژوئن ۸۸۵ میلیون یورو ضرر کرده، در حالیکه که ضرر این شرکت در دوره مشابه سال ۲۰۱۲ معادل ۳۹۶ میلیون یورو بود.