بانک جهانی اعلام کرد اگر رژیم صهیونیستی موانع توسعه و محدودیت های خود را در ۶۰ درصد از کرانه باختری اشغالی از میان بردارد، اقتصاد فلسطین بیش از یک سوم رشد خواهد کرد.
بانک جهانی در گزارش خود که روز سه شنبه منتشر شد، خاطرنشان کرد بیش از نیمی از اراضی کرانه باختری رود اردن از جمله بخش مهمی از مزارع کشاورزی حاصلخیز به سبب اقدامات اشغالگرانه اسرائیل در دسترس فلسطینی ها قرار ندارد و چنانچه به آنها اجازه کشاورزی در کل مناطقی که تحت اشغال اسرائیل قرار دارد داده شود، سی و پنج درصد بر تولید ناخالص داخلی فلسطین افزوده خواهد شد. این نهاد مالی بین المللی خاطر نشان کرد شش منطقه را که از پتانسیل بالایی برای توسعه برخوردارند و سرشار از منابع طبیعی برای کشاورزی و معادن در نزدیکی بحرالمیت هستند، شناسایی کرده است که اگر اسرائیل اجازه دسترسی آنها را به فلسطینی ها می داد، به ترتیب در بخش کشاورزی هفت و در بخش معادن ۹ درصد بر تولید ناخالص داخلی فلسطین افزوده می شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیت المقدس، بانک جهانی تصریح کرد با این فرض، وضع بودجه تشکیلات خودگردان هم بهبود می یافت زیرا این مساله سبب ایجاد درآمدهای بیشتر از ۸۰۰ میلیون دلار بودجه تعیین شده، می شد و نیاز تشکیلات به حمایت بودجه ای کشورهای اعطا کننده کمک های مالی نیز کاهش می یافت.