ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه بحرین، به منظور تاکید بر حق ملت بحرین در تعیین سرنوشت خود و انتخاب نظام سیاسی مناسب با اندیشه ها و فرهنگ این ملت، از برنامه انقلابی جدیدی تحت عنوان " سرنوشتم را با خون مقرر خواهم کرد " رونمایی کرد.
این برنامه انقلابی، هم سو با اصول دموکراسی و مفاد معاهده جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل و دیگر معاهدات بین المللی معرفی شده است. در همین راستا، مردم بحرین به تظاهرات در مناطق و روستاهای مختلف این کشور ادامه دادند و در اقدامات تروریستی رژیم حاکم در برخورد با معترضان و تظاهر کنندگان را محکوم کردند و کناره گیری حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین از قدرت و محاکمه عاملان جنایت های ارتکاب شده در حق تظاهرکنندگان و ناقضان حقوق بشر را خواستار شدند. در این میان، اطلاعات به دست آمده، حاکی از آن است که شماری از بازداشت شدگان در زندان الحوض الجاف، به سبب اعتصاب غذا از هوش رفته اند. این بازداشت شدگان، از سه روز پیش در اعتراض به رفتار بسیار بد مسئولان با آنان و عدم پذیرش درخواست هایشان دست به اعتصاب غذا زدند. از سوی دیگر، مخالفان رژیم آل خلیفه در بحرین، از اظهارات سرپرست وزارت امورخارجه در امور منطقه ای و شورای همکاری خلیج فارس ابراز انزجار کردند. وی در اظهارات خود از امکان ائتلاف با رژیم صهیونیستی و عادی سازی روابط با این رژیم و برقراری روابط دیپلماتیک با آن سخن به میان آورده بود. مخالفان رژیم آل خلیفه با صدور بیانیه ای، این اقدام را به مثابه نقض آشکار قانون اساسی و مصوبه تحریم رژیم صهیونیستی و در حکم به هیچ انگاشتن مخالفت ملت بحرین با هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی دانستند. مخالفان رژیم آل خلیفه، هوشیاری مردم و برحذر بودن در قبال توطئه های رژیم ضد ملت فلسطین را خواستار شدند و تاکید کردند که رژیم حاکم باید درباره اظهاراتی که این مسئول وزارت خارجه بر زبان رانده است، باید توضیح دهد. در این میان، دادگاه های بحرینی به صدور احکام نامتعارف در حق بازداشت شدگان سیاسی ادامه می دهد، اقدامی که ناظران سیاسی آن را به مثابه انتقامجویی از تظاهرات معترضان و مخالفان در خیابان های بحرین می دانند. دادگاه بحرین، روز دوشنبه، 9 تن از فعالان سیاسی را به حبس ابد، و چهار تن دیگر را به 10 سال زندان محکوم کرد. اتهامات وارده به این افراد، در اختیار داشتن مواد منفجره اعلام شده است که بر اساس ادعای وزارت کشور، وزن این مواد منفجره 5 تن بوده است. محکومان، همچنین به پرداخت 100 هزار دینار بحرینی جریمه نقدی محکوم شدند.