اخبار دریافتی از سوریه از ادامه درگیری ارتش و گروه های مسلح، هلاکت عناصر تروریست در مناطق مختلف این کشور و حمله گروه های مسلح به غیر نظامیان حکایت دارد.
افراد مسلح به تظاهر کنندگان در اردوگاه یرموک در جنوب دمشق، که خواستار خروج عناصر تروریستی ازاین اردوگاه بودند، حمله ور شدند که منجر به تلفات شماری از شهروندان شد. ارتش سوریه در ادامه عملیات مقابله با گروه های مسلح و تروریست، با هدف قراردادن مقر افراد مسلح در راموسه در حلب شماری از آنها را به هلاکت رساند. همچنین نیروهای ارتش سوریه با حمله به خودروهای افراد مسلح در اطراف زندان مرکزی حلب شماری از آنان را از پا درآوردند. عملیات ارتش سوریه درمنطقه تلة الشهید در ریف حلب جنوبی نیز به کشته شدن شماری از افراد مسلح و انهدام یک دستگاه خودروی مجهز به تیربار منجر شد. ارتش همچنین در جریان درگیری با افراد مسلح در جاده الکاستیلو، روستای کفر حلب و دیر حافر در حلب توانست شماری از آنان را به هلاکت برساند. همچنین شماری از افراد مسلح که قصد نفوذ به مناطق سلیمان الحلبی و العرقوب در حلب را داشتند، به دست نیروهای ارتش سوریه از پای درآمدند.