مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد جنگ اکتبر در مصر، با وقوع درگیری‌هایی میان هواداران اخوان المسلمین و مخالفان آنها در قاهره و دیگر استانهای این کشور، حوادثی فاجعه‌بار را رقم زد.
در این حوادث دهها نفر کشته شدند و نیروهای امنیتی تعداد زیادی از هواداران اخوان المسلمین را نیز بازداشت کردند. "ائتلاف حمایت از مشروعیت"، "سران کودتا علیه انقلاب" را مسئول ریختن خون مصری ها دانست. این ائتلاف در بیانیه ای هواداران خود را تحت شعار "ملت بار دیگر روحیه جنگ اکتبر به خود گرفت" دعوت به برپایی تظاهرات در طول هفته کرد. در مقابل جنبش های مخالف محمد مرسی، رییس جمهور اخوانی برکنار شده مصر، از طرفداران خود خواستند تا برای حمایت از ارتش به خیابانها بیایند. مصری ها امسال در چگونگی برگزاری جشن در این روز اختلاف پیدا کردند، جمعی از شهروندان با پشتیبانی دهها زره پوش و صدها سرباز سالروز جنگ اکتبر را در میدان التحریر گرامی داشتند و بر حمایت از نیروهای مسلح و پلیس در مقابله با آنچه که تروریسم خوانده شد، تاکید کردند که این امر بیانگر چنددستگی فاجعه بار در مصر و تاثیر اطلاع رسانی خصمانه علیه جامعه است. اینک چهل سال از جنگ 6 اکتبر 1973 می گذرد؛ نبردی که مصری ها در آن ضربه ای بی سابقه به رژیم اشغالگر وارد کردند و به رغم این پیروزی نظامی، مصریها همچنان از لحاظ سیاسی اختلاف نظر دارند. هوادارن محمد مرسی رییس جمهور معزول نیز به شیوه خود این روز را گرامی داشتند، آنها تظاهراتی گسترده تحت عنوان " قاهره پایتخت انقلاب " برپا کردند. پیام آنها آشکار بود؛ پیام آنها " نه آشکار به حکم ارتش و آری به مشروعیت مرسی رییس منتخب" است که  در سخنرانی های آنها آشکار بود. یکی از تظاهرکنندگان هوادار محمد مرسی اظهار داشت: امیدوارم رییس جمهور منتخبی را ببینم که مدت ریاست جمهوری اش را به پایان برساند و به طور مشروع و مسالمت آمیز قدرت را واگذار کند. تظاهرکننده دیگری گفت: ما خواستار بازگشت رییس جمهور منتخب هستیم و تاکنون 6 بار در انتخابات مشارکت داشتیم و در صف رای گیری ایستادیم و از راههای مشروع رییس جمهور را انتخاب کردیم اما عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح، با استفاده از زور و کودتای نظامی بر سرکار آمد و به او می گویم که دوره او دیگر به پایان رسیده است. بدین ترتیب صحنه ای که قرار بود حاکی از جشن و سرور مصری ها باشد، به درگیریهای شدید میان هواداران مرسی و مخالفانش و نیروهای امنیتی تبدیل شد و این درگیری حجم و عمق بحران مصر را نشان می دهد؛ بحرانی که بنا به گفته ناظران به یک آشتی ملی نیاز دارد. بنابر این گزارش، به دنبال درگیری روز گذشته (یکشنبه 14 مهرماه) در تظاهرات هواداران گروه اخوان المسلمین در مصر در سالگرد جنگ اکتبر 1973 دست کم 53 تن کشته و حداقل 286 نفر مجروح شدند.