خبرنگار شبکه تی وی ۷ بلغارستان در گزارشی از سوریه گفت: گروه های تروریستی در سوریه کودکان را آموزش نظامی می دهند، زنان را مورد تعرض قرار می دهند و شهروندان را سر می برند.
خانم " کتی تین شیبا " در گزارشی از شهر " معلولا " گفت: گروه های مسلح کودکان را برای جنگ آموزش می دهند، زنان را مورد تعرض قرار می دهند و شهروندان را سر می برند. این خبرنگار بلغاری خاطرنشان کرد: شهر پر از تک تیراندازهای " جبهة النصره " وابسته به القاعده است. آن ها به کلیساها و امکان تاریخی هم حمله می کنند و آثار تاریخی و مسیحی را از بین می برند. به گفته این خبرنگار، وی و گروه خبری اش از حمله گروه های ترورسیتی در امان نماندند، اما به کمک ارتش سوریه از حمله نجات یافتند. خانم شیبا درباره منطقه غوطه اظهار داشت: بیش از ۷۰۰ هزار نفر از این منطقه کوچ کرده اند و بسیاری از مردم به دست گروه های مسلح تندرو کشته و خانه هایشان ویران شده است. " بلال دقماق " از فرماندهان گروه تروریستی جبهه النصره در غوطه، به خبرنگار بلغاری می گوید: عربستان، قطر و برخی از کشورهای اروپایی رسما به ما کمک های مالی و پشتیبانی می دهند. خبرنگار شبکه تی وی ۷ بلغارستان گزارش خود را با این عبارت به پایان می رساند: آیا جامعه بین المللی می تواند در قرن ۲۱ در مقابل تروریست های قلب خوار و کسانی که سر انسان را می برند، سکوت کند.