خانواده های دو جوان بحرینی که چند روز قبل به دست افراد ناشناس ربوده شده اند، درباره سرنوشت فرزندان خود ابراز نگرانی کردند.
" حسن العطیه " و " محمد عبدالله " عصر روز جمعه ۴ اکتبر ۲۰۱۳ به طور مرموزی در منطقه الدراز و توسط افراد ناشناس ربوده شدند. سایت جمعیت وفاق بحرین تأکید کرد، خانواده این دو جوان بحرینی با ابراز نگرانی شدید درباره احتمال شکنجه شدن فرزندان خود، خواستار روشن شدن وضعیت و سرنوشت آنان شدند.