رئیس جمهور سوریه مبارزه با تروریسم و افراطی گری را اولویت فعلی این کشور دانست و تأکید کرد، سلاح افراطی گری خطرناکترین سلاح کشتار جمعی است که اکنون ضد سوریه استفاده می شود.
" بشار اسد " تأکید کرد: در جریان جنگهای اعراب با(رژیم) اسرائیل از سلاح کشتار جمعی استفاده نشد؛ پس بدون شک کشورها می توانند با استفاده از سلاح های متعارف گامهای رو به جلو بردارند؛ این گزینه بهتر و مؤثرتر است زیرا این گزینه به صورت طبیعی در هر جنگی قابل اجرا است.. ما از جنبه نظامی به این موضوع نگاه می کنیم، و همه این شرایط موجب شد که در راستای طرح روسیه به این راهکار بیندیشیم. وی با تمجید از مواضع روسیه و چین در وتوی قطعنامه های شورای امنیت ضد سوریه، در مصاحبه با روزنامه " تشرین " اظهار داشت: اگر روسیه و چین اینگونه استوار موضعگیری نمی کردند، بدون شک اوضاع سوریه امروز بسیار خطرناک بود، و پس از اجرای طرح منطقه پرواز ممنوع از سوی چند کشور به سوریه حمله می شد. اسد تأکید کرد: همراهی با طرح روسیه موجب تقویت موضع مسکو و درنتیجه افزایش حمایتهای بین المللی از دمشق می شود. مسئولان روس و در رأس آنها ولادمیر پوتین رئیس جمهور این کشور تأکید کرده اند که روسیه همچنان برای حمایت نظامی از سوریه آماده می ماند و به همه قراردادهایی که سوریه را در دفاع از خود توانمند می سازد، پایبند است. رئیس جمهور سوریه خاطرنشان کرد: می خواهم به مسأله مهمی اشاره کنم؛ سلاح کشتار جمعی واقعی اکنون در حال استفاده ضد سوریه است و ما باید در فکر پاسخ به آن باشیم؛ این سلاح کشتار جمعی همان افراطی گری است که وارد سوریه شده و در حال ویران کردن کشور است. بشار اسد افزود: این سلاح از هر سلاح دیگری خطرناکتر است؛ برخی طرفها و از جمله آنها " اسرائیل " از این سلاح ضد سوریه استفاده می کنند، و ما باید اکنون بر این موضوع تمرکز کنیم. و به فکر باشیم که چگونه با آن مقابله کنیم. وی ادامه داد: اکنون مسأله مهم این است که چگونه با تروریسم مقابله کنیم.. این مسأله در این مرحله اولویت ما است. بشار اسد با بیان اینکه غرب تفکرات استعمارگرانه و سلطه جویانه خود را کنار نگذاشته، تأکید کرد: امروزه بیشتر کشورها می دانند که در سوریه چه می گذرد و از سوریه برای حل بحران به ویژه از راه های سیاسی و کنفرانس ژنو ۲ حمایت می کنند.دلایل برگزار نشدن نشست ژنو ۲بشار اسد در خصوص نشست ژنو ۲ گفت: زمانبندی های اعلام شده قبلی برای برگزاری نشست ژنو ۲ معمولا در حد پیش بینی هایی بوده که از سوی رسانه ها اعلام می شد؛ چرا که برای برگزاری این نشست هیچ طرح عملی از سوی کشورها ارائه نشده است؛ نخستین دلیل این است که دولت آمریکا نتوانسته در خاک سوریه دستاوردی را محقق کند، زیرا آمریکا منتظر بود که دولت سوریه در ژنو ۲ به گروه های وابسته به غرب و عربستان و آمریکا و ترکیه امتیاز دهد؛ دلیل دوم هم این بود که آنها نتوانستند آن چیزی را که مخالفان متحد می نامیدند، به وجود بیاورند. دلیل سوم هم این است که آنها نتوانستند برای این گروه های پایگاه مردمی ایجاد کنند. اسد ادامه داد: این دلایل موجب شد که آمریکایی ها برگزاری نشست ژنو ۲ را به تأخیر بیندازند و من فکر می کنم که این تأخیرها ادامه یابد. بشار اسد تأکید کرد: از نظر ما همه روزها برای برگزاری نشست ژنو ۲ مناسب است. سوریه همواره از زمان اعلام این موضوع با آن موافقت کرده و آمادگی خود را اعلام کرده است؛ ولی اکنون توپ در زمین آمریکا و کشورهای وابسته به این کشور در منطقه است.شرط سوریه برای ژنو ۲بشار اسد خاطرنشان کرد: ما هیچ شرطی به جز مذاکره نکردن با تروریستها، و زمین گذاشتن سلاح و دخالت نکردن بیگانگان نداریم؛ مهمترین شرط این است که راه حل سوری و گفت وگو سیاسی باشد. زیرا اگر گفت و گو با سلاح باشد، دلیل حضور در نشست ژنو چیست.عربستان همچنان در حال اعزام تروریست استبشار اسد خاطرنشان کرد: عربستان سعودی همچنان در حال اعزام تروریست به سوریه و حمایت مالی و تسلیحاتی از آنها است؛ و ترکیه هم هنوز در حال حمایت لجستکی از تروریستها و تسهیل ورود آنها به سوریه است. وی افزود: امروز پس از آنکه قطر به نفع عربستان نقش خود را(در بحران سوریه) کمرنگ کرد، عربستان و ترکیه در حال فعالیت هستند.