مسئول یکی از اداره‌های برق عربستان سعودی برای کمک به گروه‌های مسلح و تروریستی در طرح ادعایی آنها در " ایجاد خلافت اسلامی " به سوریه رفته است.
" آسیا نیوز " به نقل از سایتهای حامی گروه‌های تروریستی تأکید کرد: مهندس " مطلق بن مقطوف القوادی البقمی " مسئول اداره برق منطقه " تربه " در عربستان به هدف جنگ(با ارتش سوریه) و ایجاد طرح ادعایی خلافت اسلامی، به سوریه رسیده است. البقمی در مارس گذشته به عنوان مدیر اداره برق تربه تعیین شده بود.