17میلیون و 600 هزار عربستانی در هفته های اخیر در توییتر به فراخوان "حقوق ها کافی نیست" پیوسته اند؛ در این فراخوان از ملک عبد الله پادشاه عربستان خواسته شده است که حقوق کارگران و کارمندان را افزایش دهد.
به نقل از سایت " راصد " عربستان حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد که یک سوم ساکنانش مهاجرهستند. بر این اساس عربستان بیست میلیون شهروند دارد که در هفته های اخیر۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از حرکت فراگیر " حقوق ها کافی نیست " در توییتر، حمایت کرده اند. جوانان زیر ۳۰ سال، ۶۰ درصد شهروندان عربستانی را تشکیل می دهند و نرخ رسمی بیکاری در این کشور ۵/۱۲ درصد است که این آمار در میان بانوان بسیار بیشتر است. بر اساس مطالعه بانک جهانی با همکاری وزارت اقتصاد و برنامه ریزی عربستان، حقوق مردم این کشور در بخش خصوصی کمتر از سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. حقوق ماهانه یک کارمند بخش خصوصی در عربستان ۶۴۰۰ ریال سعودی معادل با ۱۷۰۰ دلار و در سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ۱۵۲۰۰ ریال سعودی است. همچنین میانگین حقوق زنان عربستانی ۳۹۰۰ ریال سعودی و زنان دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بطور متوسط ۸۷۰۰ ریال عربستان است. مطالعه انجام شده توسط شرکت های بیمه نشان می دهد که حقوق یک کارمند عربستانی در بخش دولتی ۳۹۴۵ ریال البته بدون محاسبه مزایا و دریافتی های فوق العاده است. البته این آمار مورد تایید منابع رسمی دولت عربستان قرار نگرفته است. علاوه بر پایین بودن حقوق، تورم چندین ساله و افزایش فزاینده قیمت ها در جامعه مصرفی عربستان، قدرت خرید اقشار متوسط را کاهش داده است، و بر شمار فقرا در این کشور افزوده است.