مبلغ سعودی از عناصر مسلح و تروریستها در عراق خواست برای ایجاد رعب و وحشت زنان و کودکان شیعه را بکشند.
" سعد الدریهم " از مدرسان دانشگاه " محمد بن سعود " در جدیدترین اظهارات خود از طریق تویتر عناصر وابسته به گروه‌های مسلح و تروریستی را " مجاهد " خواند و از آنها خواست هر کدام از شیعیان را که در چنگ آنها اسیر شد بکشند، حتی اگر آن فرد یک کودک و یا زن باشد. اظهارات این مبلغ تکفیری حتی داخل عربستان نیز با واکنش هایی تند همراه شد. " عبدالله بن بخیت " نویسنده سعودی در روزنامه " عکاظ " در واکنش به اظهارات الدریهم گفت: " آیا این فرد بازخواست نخواهد شد.. آیا متوجه نیستیم که تروریستها همچنان در کشور عربستان لانه کرده اند ". " حلیمه مظفر " از نویسندگان روزنامه " الوطن " عربستان نیز خواستار محاکمه الدریهم و اخراج او از دانشگاه شد. حلیمه مظفر تأکید کرد، این تفکر موجب بروز تروریسم و جنایتهایی است که به نام دین انجام می شود. الدریهم در ژوئیه گذشته نیز در اظهاراتی جنجالی و عجیب مدعی شده بود ساکنان و علمای منطقه " نجد " در عربستان نسبت به دیگر مسلمانان برتری دارند. این استاد شریعت و مبلغ سعودی تأکید کرده بود: " یک فرد عامی در نجد بهتر از یک عالم مصری است ". با فعال شدن گروه‌ها و عناصر مسلح در استان کرکوک در شمال عراق طی روزهای اخیر، این منطقه صحنه درگیری‌های خونباری است.