هزاران نفر از مردم مکزیک در اعتراض به اصلاحات اقتصادی ارائه شده توسط انریکه پنا نیه‌تو، رئیس جمهوری این کشور، تظاهرات برگزار کرده‌اند.
در روز یکشنبه، حدود ۱۲۵۰۰ نفر در اعتراض به برنامه‌های نیه‌تو برای تزریق سرمایه خارجی به صنعت نفت دولتی تظاهرات کردند. این تظاهرات اساسا پاسخ به فراخوان آندرس لوپز اوبرادور، رهبر چپگرای مخالف برای برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز علیه این برنامه‌ها بود. لوپز اوبرادور، با توصیف این طرح به عنوان توهینی برای حاکمیت مکزیک اظهار داشت: «آن‌ها می‌خواهند شرکت‌های خارجی نفتی را در درآمد مردم سهیم کنند.» در اول اکتبر، صدها نفر از معلمان مکزیکی، تظاهرات جدیدی در این کشور برگزار کردند و جاده‌های اصلی به سمت فرودگاه بین‌المللی مکزیک را بستند. در دو ماه گذشته، معلمان مکزیکی، چندین تظاهرات برگزار کردند که بیشتر سیستم متزلزل آموزشی مد نظر نیه‌تو در این کشور را مورد هدف قرار داده بود. اعتراضی که در ماه اوت برگزار شد، کنگره مکزیک را به برگزاری یک جلسه در مرکز کنوانسیون وادار کرد. چرا که ساختمان این کنگره به محاصره معلمان درآمده بود. ده‌هزار نفر از معلمان، همچنین در اعتراض به اصلاحات در میدان تاریخی زوکالو برای چندین هفته اردو زدند و سرانجام در ۱۳ سپتامبر، پلیس ضد شورش آن‌ها را وادار به ترک این مکان کرد. کارکنان آموزشی انتظار دارند که دولت از قانون جدید عقب‌نشینی کند و یا آن را تغییر دهد. این کارکنان معتقدند که این قانون، حقوق کاری آن‌ها را نقض می‌کند. قانون جدید که توسط انریکه پنا نیه‌تو، در دسامبر ۲۰۱۲، در تلاش برای قرار دادن آموزش و پرورش تحت کنترل دولت، به پیش برده شد، معلمان را به آزمون‌های اجباری عملکرد برای به دست آوردن شغل و یا ترفیع شغلی، ملزم می‌کند.