یک رسانه اروپایی در گزارشی درباره وضع تروریست ها در حلب از حالت سرخوردگی و روحیه پایین آنها پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره اوضاع گروه های مسلح آورده است: با وجود ادامه درگیری ها در شهر حلب سوریه، افراد مسلح از عدم تغییر اساسی در جبهه های جنگ که منجر به سرخوردگی آنها شده است خبر می دهند. این رسانه گزارش داد: ابو احمد ۴۲ ساله که در کنار گروه های مسلح در صلاح الدین و سیف الدوله در حلب می جنگد می گوید: ما بر ساختمانی مسلط می شویم اما دو روز بعد آن را از دست می دهیم هیچ پیشرفتی مشاهده نمی شود ما هیچ دستاوردی نداریم. این خیابان را مشاهده کنید ما از یکسال قبل یک متر هم نتوانسته ایم پیشروی کنیم. یکی دیگر از تروریست ها که زیر مجموعه ابو احمد فعالیت می کند گفت: روحیه جنگجویان پایین است این جنگ ما را فرسوده کرده وغذای ما بد و ناکافی است و آب نداریم. یکی دیگر از تروریست ها در حلب می گوید: فرماندهان(سرکرده های گروه های تروریستی) به ما می گویند که منتظر باشید این وضعیت برای ما خسته کننده است. خاطرنشان می شود که این روحیه نابسامان و آشفته گروه های مسلح، همزمان با درگیری ها میان گروه موسوم به ارتش آزاد و داعش است. /