تنها دو روز پس از آنکه برخی از سران سلفی‌ لبنان برای نجات بازمانده تروریست‌های مسلح وابسته به جبهه النصره در شهر قصیر سوریه فتوای جهاد دادند، میشل سلیمان رئیس جمهور این کشور نیز زبان به انتقاد از گروه‌های مسلح سوری در استفاده از خاک این کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش میشل سلیمان بر ممانعت از ارسال سلاح و رفت و آمد عناصر مسلح از خاک کشورش به سوریه تاکید کرد و گفت: نباید اجازه داد که لبنان در این رابطه به گذرگاهی علیه سوریه تبدیل شود. سلیمان روز چهارشنبه در دیدار وزیر خارجه اسپانیا با وی در بیروت تاکید کرد که نباید گذاشت در لبنان پایگاه‌هایی برای آموزش عناصر مسلح مخالف نظام سوریه برپا شود. وی با بیان اینکه این امر تنها به دلیل سیاست بی طرفی و خویشتنداری نیست و علاوه بر آن به منظور تحکیم وحدت ملی و از میان نرفتن همزیستی مسالمت آمیز طوایف مختلف لبنانی است؛ ادامه داد: مساله پناهجویان سوری، همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی لبنان است و تماس‌هایی برای برگزاری همایش بین المللی در این خصوص را پیگیری می کنیم تا به درخواست های پناهجویان پاسخ داده شود.