مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با تاکید بر لزوم حل مسالمت آمیز بحران سوریه، دولت ترکیه را مسئول جان لبنانی های ربوده شده در سوریه دانست. به گزارش  پایگاه خبری آسیا، مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در پایان نشست هفتگی خود به ریاست شیخ عبدالامیر قبلانف مساله ربوده شدن امام موسی صدر در لیبی، ربوده شدن اتباع لبنانی توسط گروه های مسلح در سوریه و اوضاع لبنان اشاره کرد. مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان درخصوص پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و دو همراهش، مقامات لیبی را مسئول روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر دانست. این مجلس از شانه خالی کردن مقامات لیبی از عمل به وظیفه خود در خصوص پرونده امام موسی صدر تاکید کرد از عمل به مسئولیت خود برای پیگیری پرونده امام موسی صدر تا به نتیجه رساندن آن دست برنخواهد داشت. مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان پس از نشست هفتگی خود از کشته شدن شماری از اتباع لبنانی در حادثه غرق شدن کشتی در سواحل اندونزی ابراز تاسف کرد. این تشکل اسلامی همچنین در خصوص اوضاع  امنیتی لبنان و تهدیدها علیه مناطق مختلف و آنچه در بعلبک رخ داد، از اقدامات نیروهای امنیتی استقبال و بر حمایت خود از تلاش های این نیروها و اجرای طرح های امنیتی در تمام مناطق لبنان تاکید کرد. مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان همچنین از موضع مردم بعلبک و کشیده نشدن آنها به سمت فتنه و حفظ ثبات شهر و خویشتن داری آنها در این زمینه تمجید کرد. مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان همچنین با ابراز نگرانی از سیرنوشت لبنانی های ربوده شده در اعزاز سوریه که هم اکنون در سیطره گروه های تروریستی تکفیری و القاعده قرار دارد، ادامه بازداشت آنها را محکوم کرد و خواستار تلاش برای آزادی آنها شد. مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، دولتمردان ترکیه را مسئول جان لبنانی های ربوده شده به سبب حمایت از گروه های رباینده دانست. از سوی دیگر، این تشکل اسلامی از گروه های سیاسی در لبنان خواست در این شرایط خطرناک که لبنان با آن روبرو است، به مسئولیت خود و دعوت نبیه بری رئیس پارلمان برای انجام گفتگو به منظور خارج کردن کشور از وضع فعلی عمل کنند و بر آنچه در منطقه می گذرد، تکیه نکنند و دولت فراگیری را با مشارکت همه طرف ها بر اساس تعداد نمایندگانش در پارلمان تشکیل دهند. مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان همچنین با پرداختن به مساله آوارگان سوری و پیامدهای آن برای لبنان که تعدادشان از یک میلیون نفر فراتر رفته است، جامعه بین المللی را مسئول مستقیم این پرونده دانست. همچنین این تشکل اسلامی از فرصت های حل مسالمت آمیز و سیاسی بحران سوریه که ضامن حفظ وحدت و ثبات این کشور است، حمایت کرد. مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان همچنین رژیم بحرین را مسئول پیامدهای بی توجهی به حقوق ملت این کشور دانست./