رسانه های خبری از موج جدید حملات شدید و بسیار نگران کننده به مسلمانان در میانمار خبر می دهند.
به دنبال شروع دوباره درگیری های فرقه ای در میانمار در سومین روز این درگیری ها دست کم پنج نفر از مسلمانان یک روستا بر اثر حمله بودایی ها کشته شده اند. بودایی ها بار دیگر به یک روستا در غرب ایالت راخین حمله کردند و خانه های مردم را به آتش کشیدند. از زمان آغاز درگیریهای فرقه ای بین مسلمانان و بودایی های میانمار از ژوئن سال گذشته تاکنون دستکم ۲۳۷ نفر کشته شده اند. موج جدید خشونتها علیه مسلمانان روهینگای میانمار از روز شنبه شروع شد و در چند روز اخیر به شدت افزایش یافته است. در میانمار با مسلمانان به چشم شهروندان درجه دو برخورد می شود. شبکه تلویزیونی بی بی سی در این باره گزارش داد که درگیری ها در میانمار فقط به استان راخین محدود نشده و به مناطق دیگر این کشور نیز کشیده شده است. بنابر این گزارش، اگر چه رئیس جمهوری میانمار مردم را به حفظ آرامش دعوت کرده است؛ ولی در عمل هیچ کاری برای متوقف کردن این خشونتها انجام نمی دهد. وی حاضر نیست به تبعیضها و دامن زدن به انزجار گسترده علیه مسلمانان در میانمار پایان دهد. تبعیض علیه مسلمانان در میانمار به حدی است که مناطق مسلمان نشین همواره به شدت محروم هستند. در همین حال گفته می شود در حملات بودایی های افراطی به مسلمانان، نیروهای امنیتی میانمار نیز از بودایی ها حمایت می کنند. در این مناطق احساسات ضدمسلمانان بسیار شدید است. خشونت علیه مسلمانان میانمار درحالی بار دیگر شدت یافته است که جامعه بین الملل از دولت میانمار خواسته است برای پایان دادن به خشونتها علیه مسلمانان این کشور اقدام کند اما دولت به خاطر در پیش بودن انتخابات آینده، نمی خواهد در چنین شرایطی، اقداماتی انجام بدهد که در میزان آرای او تاثیر بگذارد. گفته می شود بیش از یکصد هزار آواره مسلمان در میانمار در شرایط بسیار بدی زندگی می کنند و سازمانهای فعال در زمینه کمکهای بشردوستانه نیز درباره وضعیت بغرنج آوارگان مسلمان میانمار هشدار داده اند. یکی از نگرانی های این سازمانها آن است که فشارهای بین المللی بر حکومت میانمار کاهش پیدا کرده است زیرا ظاهرا جامعه بین المللی به مسائل مهم دیگری توجه دارد و مسئله مسلمانان میانمار گویا برای آن اهمیت چندانی ندارد و این در شرایطی است که خطر افزایش خشونت و القای انزجار از مسلمانان در میانمار در حال افزایش است.