یک رسانه روسی به نقل از یک منبع سوری امروز از آغاز ماموریت بازرسان سازمان ملل متحد برای نابودی سلاح های شیمیایی در سوریه خبر داد. شبکه روسیاالیوم به نقل ازیک منبع سوری گزارش داد بازرسان سازمان ملل متحد کار نابودی سلاح های شیمیایی در سوریه را آغاز کرده اند. این شبکه به نقل از این منبع سوری اعلام کرد مسئولان سوری، اماکنی را که بازرسان سازمان ملل متحد از آن بازدید می کنند به دلایل امنیتی مربوط به امنیت ملی و همچنین امنیت بازرسان افشا نمی کنند. کارشناسان خلع سلاح شیمیایی از روز چهارشنبه، تهیه فهرستی از سلاح های شیمیایی سوریه و تحقیق از فهرست مکان هایی را که دمشق ارائه کرده، آغاز کردند  که مرحله نخست ماموریت آنها پیش از انتقال به عملیات رهایی از سلاح های شیمیایی است./